Sehr geehrte Eltern,

auch in den Osterferien können wir die Kinder von Eltern betreuuen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen. Dies ist auch kurzfristig möglich. Bei Bedarf ist eine Information bis einen Tag vor dem gewünschten Betreuungstermin möglich unter:

m.horn@astgms.de oder k.vangompel@astgms.de oder unter 01522 6294611

 

Notfallbetreuung auch in den Osterferien möglich! (30.03.2020)

Die Betreuung ist aber nur möglich, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist und arbeiten muss.

Bitte informieren Sie uns bis Donnerstag, 02.04.2020, ob ihr Kind an der Notfallferienbetreuung teilnehmen soll.

Paskalya tatillerinde acil bakım da mümkündür! (30.03.2020)

Bununla birlikte, bakım ancak bir ebeveynin sistematik olarak ilgili bir meslekte çalışması ve çalışması gerektiğinde mümkündür.Lütfen 2 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar çocuğunuzun acil tatil bakımına katılıp katılmayacağını bize bildirin.

 

Änderungen bei den Nutungsbedingungen der Notfallbetreuung in Schulen. (21.03.2020)

Bei der Betreuung der Kinder ist es nun ausreichend, wenn ein Elternteil in systemrelevanten Berufen tätig ist.

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder-und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), des Personen- und Güterverkehrs, der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und Krisenkommunikation) und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

 

Okullarda acil bakım kullanım koşullarındaki değişiklikler. (21.03.2020)

Çocuklara bakarken, ebeveynlerden birinin sistematik olarak ilgili mesleklerde çalışması yeterlidir.

Kritik altyapı alanları arasında özellikle sağlık ve bakımı koruyan tüm tesislerin yanı sıra polis olmayan güvenlik (itfaiye hizmetleri, acil servisler ve afet koruması) ve kamu altyapılarının güvenliği de dahil olmak üzere engelliler, çocuk ve gençlerin refahı, kamu güvenliği ve düzeni için destek bulunmaktadır. (Telekomünikasyon hizmetleri, enerji, su, toplu taşıma, bertaraf), gıda arzı (üretimden satışa), yolcu ve yük taşımacılığı, medya (özellikle haber ve bilgi, risk ve kriz iletişimi) ve merkezi hükümet kurumlarının harekete geçme yeteneği , Adalet ve idare.)

 Sehr geehrte Eltern, vom Kultusministerium gibt es Tipps für Eltern, wie sie zusammen mit ihren Kindern die Zeit der Schulschließung gestalten können.

Değerli velilerimiz, Kültür Bakanlığı'nın ebeveynleri için çocuklarıyla okulun kapanış saatinin nasıl organize edileceği konusunda ipuçları vardır.

Download: Elternbrief mit Tipps

 

Sehr geehrte Eltern,

das Ministerium hat genauere Vorgaben für die Nutzung der Notfallbetreuung an Schulen herausgegeben.

Der Begriff „systemrelevante Berufe“ wurde durch das letzte KMS konkretisiert.

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung

und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr

(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung),

der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.)

Sollten beide Elternteile in einem dieser Berufssparten arbeiten können die Kinder in der Schule von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr betreut werden. Dies gilt auch für Alleinerziehende.

 

Sevgili veliler,

bakanlık, okullarda acil bakım kullanımı ile ilgili daha
ayrıntılı yönergeler yayınlamıştır.

Son "KMS", "sistematik olarak ilgili meslekler" terimini
somutlaştırdı.

Kritik altyapı alanları, özellikle sağlık hizmetlerini
sürdüren tüm kurumları içerir.polis olmayan güvenlik de dahil olmak üzere engelli,
çocuk ve gençlerin refahı, kamu
güvenliği ve düzeni için yardım ve yardım

(İtfaiye, kurtarma hizmeti ve sivil koruma), kamu
altyapısının (telekomünikasyon hizmetleri,
enerji, su, toplu taşıma, bertaraf) sağlanması,

merkezi hükümet, yargı ve idari organların gıda tedariki
ve harekete geçme kabiliyeti.)

Her iki ebeveyn de bu mesleklerden birinde çalışıyorsa,
çocuklara okulda saat 07: 30'dan 16: 00'a
kadar bakılabilir. Bu aynı zamanda tek ebeveynler için
 de geçerlidir.

 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

es ist nun offziell, dass alle Schulen

ab dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 geschlossen

bleiben. Ihr Sohn / Ihre Tochter muss in dieser Zeit zu Hause betreut werden. Auch die OJA bleibt in dieser Zeit geschlossen. Eine Notfallbetreuung stellt die Schule für Schüler der 1.-6. Klasse sicher, wenn beide Elternteile in systemrelvanten Bereichen (= Polizei, Ärzte, Pflege o.ä.) berufstätig sind. Die Kinder werden dann ab Montag in der Zeit von 07:30 Uhr – 16:00 Uhr betreut. Bitte geben Sie uns bis Montag telefonisch oder per E-Mail (verwaltung@astgms.de) Bescheid, wenn ihr Kind in der Schule betreut werden muss. Aktuelle Informationen erhalten Sie auch über unsere Homepage.

Die Kinder haben heute alle Materialien (Schulbücher und Hefte) mit nach Hause bekommen. Außerdem wurde ein Onlinesystem eingerichtet, zu dem die Kinder heute einen Zugang bekommen haben. Wichtige Informationen erhalten Sie auch über die abgegebenen E-Mailadressen. Die Klassenlehrkräfte werden zudem Aufgaben und Materialien verschicken, damit Ihre Kinder in der Zeit zu Hause arbeiten können. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails regelmäßig und geben die Arbeitsaufträge an Ihre Kinder weiter. Es ist wichtig, dass die Schüler diese bearbeiten.

Alle Termine in dieser Zeit (Einschulung, Elterngespräche, Elternsprechtag und der Informationsabend zur Abschlussprüfung werden auf die Zeit nach den Osterferien verschoben.

Die Schulleitung ist an Schultagen in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Schule zu erreichen.

Sevgili yasal vasiler, artık tüm okulların resmi 16 Mart 2020'den 19 Nisan 2020'ye kadar kapalı

kalır. Bu süre zarfında oğlunuza / kızınıza evde bakılmalıdır. OJA da bu süre boyunca kapalı kalır. Okul 1'den 6'ya kadar olan öğrencilere acil bakım sağlar Her iki ebeveyn de sistematik olarak ilgili alanlarda
(= polis, doktorlar, hemşirelik vb.) Çalışıyorsa sınıfta güvenli. Daha sonra çocuklara Pazartesi'den 19: 30'dan 16: 00'a kadar bakılacaktır. Çocuğunuzun okulda bakılması gerekiyorsa lütfen pazartesi
veya e-posta ile (verwaltung@astgms.de) bize bildirin. Güncel bilgileri ana sayfamızda da bulabilirsiniz. Çocuklar bugün tüm malzemeleri (okul kitapları ve alıştırma kitapları) eve götürdüler. Buna ek olarak, çocuklara
bugün erişim hakkı verilen bir çevrimiçi sistem kuruldu. Ayrıca, sağlanan e-posta adresleri aracılığıyla da önemli bilgiler alacaksınız. Sınıf öğretmenleri ayrıca çocuklarınızın evde çalışabilmeleri için
ödev ve materyal göndereceklerdir. Lütfen e-postalarınızı düzenli olarak kontrol edin ve iş emirlerini çocuklarınıza iletin. Öğrencilerin onlar üzerinde çalışması önemlidir.

Bu süre zarfında tüm tarihler (okula kayıt, anne-baba görüşmeleri, veliler günü ve final sınavı için bilgi akşamı Paskalya bayramlarından sonraya kadar ertelenecektir.

Okul yönetimine okul günlerinde 09: 00-12: 00 arasında okulda ulaşılabilir.

 

 

 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

aus aktuellem Anlass wenden wir uns heute erneut mit einem Informationsschreiben zum Corona-Virus an Sie. Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, mussten nun die ersten Schulen im Landkreis geschlossen werden. Wir nehmen diese Tatsache sehr ernst und beobachten die Entwicklung sehr genau - mit der erforderlichen Wachsamkeit aber auch mit der nötigen Sachlichkeit. Wir möchten weder Kinder noch Eltern verunsichern, wir möchten keine Ängste erzeugen. Die Schule steht in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und dem Ministerium.

In unserem ersten Informationsschreiben wurden Sie bereits über wesentliche Regelungen und Hygienehinweise informiert, die auch in den Klassen mehrfach besprochen wurden.

Nun gibt es weitere Regelungen:

-          Für Fehltage muss nun nicht mehr wie bisher üblich ab dem dritten Fehlttag ein Attest vorgelegt werden, sondern erst ab dem sechsten Fehltag.

Es gilt weiterhin die Schulpflicht. Bitte entscheiden Sie nicht eigenmächtig, Ihr Kind nur vorsorglich, aus Angst vor einer Infektion, zu Hause zu lassen.

-          Sie sind verpflichtet den Besuch in einem Risikogebiet oder den Kontakt mit infizierten Personen zu melden, ansonsten drohen hohe Geldstrafen.

-          Geben Sie uns bitte eine aktuelle E-Mail-Adresse an, an die wir im Falle einer Schulschließung, zu der es hoffentlich nicht kommen wird, oder von Unterrichtsausfällen, einen Lernplan für zu Hause schicken werden. Wichtige Bücher und Hefte werden mit nach Hause geschickt, damit sie im Notfall griffbereit sind. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese jeden Tag wieder zuverlässig mit in die Schule bringt.

 

Sevgili yasal vasiler,

Mevcut durum için, bugün size tekrar Corona virüsü hakkında bir bilgi mektubu ile yazıyoruz. Medyadan dahaönce öğrendiğiniz gibi, bölgedeki ilk okulların kapatılması gerekiyordu. Bu gerçeği çok ciddiye alıyoruz ve gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz - gerekli ihtiyatla değil, aynı zamanda gerekli nesnellikle. Çocukları veya ebeveynleri rahatsız etmek istemiyoruz, korku yaratmak istemiyoruz. Okul, sağlık departmanı ve bakanlık ile yakın temas halindedir. İlk bilgi mektubumuzda, derslerde birkaç kez tartışılan temel düzenlemeler ve hijyen talimatları hakkında bilgilendirildiniz. Şimdi başka düzenlemeler var:

- İzin günleri için, üçüncü yokluğun üçüncü gününden itibaren bir sertifikanın artık her zamanki gibi sunulmasına gerek yoktur, ancak devamsızlığın altıncı gününden itibaren. Zorunlu eğitim devam ediyor. Lütfen enfeksiyon korkusu nedeniyle çocuğunuzu evde ihtiyati tedbir olarak bırakmak için kendi kararınızı vermeyin.

- Bir riskli bölgeye ziyaret veya enfekte kişilerle temasa geçmek zorundasınız, aksi takdirde yüksek para cezaları vardır.

- Lütfen bize okulun kapatılması durumunda evde olmayacağına dair bir e-posta adresi sağlayın.

Önemli kitaplar ve defterler, acil durumlarda teslim edilmeye hazır olmaları için eve gönderilir. Lütfen çocuğunuzun onları her gün güvenilir bir şekilde okula geri getirdiğinden emin olun.

 

Sehr geehrte Eltern,

wie Sie sicherlich aus den Medien mitbekommen haben gibt es inzwischen eine deutliche Zahl von Coronaerkrankungen in Europa und auch in Deutschland. Bayern ist im Moment noch sehr wenig betroffen. Trotzdem wollen wir möglichst alles dafür tun, dass es in der Schule nicht zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus kommen könnte

Das bayerische Kultusministerium hat beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine Schule betreten dürfen. Ausreichend ist, dass die Festlegung des Gebietes als Risikogebiet durch das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt. Die Risikogebiete sind unter www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html tagesaktuell abrufbar.

Schülerinen und Schüler, die in den vergangenen 2 Wochen in Südtirol oder anderen Bereichen Norditaliens waren, dürfen in den nächsten 2 Wochen die Schule nicht besuchen. Auch eine Betreuung außerhalb des Unterrichts ist nicht möglich.

Bitte informieren Sie umgehend die Schule.

Informieren Sie bitte umgehend die Schule, falls Sie oder Ihre Kinder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt mit Personen aus Risikogebieten hatten, auch dann, wenn noch keine Krankheitssymptome aufgetreten sind.

Sollten Unsicherheiten oder weiterer Informationsbedarf bestehen, können folgende Links dienen bzw. an Betroffene oder interessierte Personen weitergeben werden:

Sevgili veliler,

Muhtemelen medyadan duyduğunuz gibi, şimdi Avrupa'da ve Almanya'da önemli sayıda korona hastalığı var. 
Bavyera şu anda hala çok az etkileniyor. Bununla birlikte, okulda korona virüsü ile enfeksiyon olmamasını
sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmak istiyoruz Bavyera Kültür Bakanlığı, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI)
mevcut kararına göre son 14 gün içinde riskli bir alanda bulunan okul çocuklarının risk alanından döndükten sonra
14 gün boyunca okula gitmediklerine karar verdi. girmesine izin verildi. RKI'nin alanı 14 günlük süre içinde bir risk
alanı olarak belirlemesi yeterlidir. Riskli bölgeler günlük olarak
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
adresinden çağrılabilir.Son 2 hafta içinde Güney Tirol veya kuzey İtalya'nın diğer bölgelerinde bulunan okul çocuklarının
önümüzdeki 2 hafta boyunca okula gitmelerine izin verilmemektedir. Sınıf dışında denetim de mümkün değildir. Lütfen derhal okulu bilgilendirin. Siz veya çocuklarınız son 14 gün içinde herhangi bir hastalık belirtisi görülmemiş olsa bile, riskli bölgelerden
insanlarla temas kurduysanız lütfen derhal okulu bilgilendirin. Herhangi bir belirsizlik veya daha fazla bilgi gereksinimi
varsa, etkilenen veya ilgilenen kişilere aşağıdaki bağlantılar kullanılabilir veya aktarılabilir:

 

 

Aktuelle Informationen:

15.12.2019

Wichtige Kontakte auf einen Blick

Telefonnummern, Mail-Adressen

» mehr

15.12.2019

Bundesfreiwilligendienst an der AST

Wir suchen dich!

» mehr

15.12.2019

Wichtige Termine

20.04.2020: Talenteabend der Mittelschule

» mehr